Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Poznávací zájazd Krakow – Oswienčim

Dňa 11. 05. 2018 sa žiaci 5. A, 7. A, 8. A a 9. A, spolu s riaditeľom ZŠ, učiteľmi, rodičmi a členmi SZPB zúčastnili zájazdu v Poľsku. Navštívili sme Krakov a koncentračný tábor – Oswienčim a Brezinku.

Krakow nás privítal nádherným slnečným počasím a my sme tak mohli nerušene obdivovať historické dominanty mesta poľských kráľov. K nim patrí hrad Wawel, týčiaci sa nad riekou Visla i Rynek Glówny, alebo hlavné námestie. Prechádzku mestom nám svojím rozprávaním oživila pani sprievodkyňa z cestovnej kancelárie, ktorá už cestou v autobuse pútavo rozprávala o miestach, ktoré sme sa chystali navštíviť.

Naše ďalšie kroky smerovali do poľského múzea Auschwitz a Birkenau, inak známeho ako koncentračný tábor Oswienčim a Brezinka. Miesta, o ktorých sme všetci veľa počuli, ale až teraz sme ich mali možnosť vidieť na vlastné oči. Počas takmer 4 – hodinovej prehliadky sme si vypočuli pútavý výklad o smutnej histórii týchto miest. Sprievodkyňa hovoriaca po slovensky, obohatila svoj výklad zaujímavými príbehmi nielen o utrpení väzňov. Žiakov zaujali bloky, ktoré nesú zvesti o tom, ako tam ľudia prichádzali o svoju dôstojnosť, aj o život. Mali možnosť dozvedieť sa kde pracovali, bývali, čo jedli a pili a vidieť množstvo predmetov, ktoré po nich ostali… Po tom všetkom, čo videli a počuli sa všetci zhodli na závere, že takéto zverstvá sa v budúcnosti ľudí nesmú viac opakovať.

Poznávací zájazd ponúkol množstvo nových vedomostí a zážitkov, ktoré navždy zostanú v našej pamäti.

Ing. Anna Pravotiaková