Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

sa konal od 02.05.2018 – 10.05.2018 v čase od 11:00-12:00 hod. v priestoroch miestnej materskej školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy mohli podať rodičia dvoj až šesťročných detí v budove školy.

K žiadosti je potrebné predložiť:
– lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
– rodný list dieťaťa,
– preukaz poistenca dieťaťa.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
sa uskutočnil v materskej škole
02. mája 2018 – 03. mája 2018 v čase od 09:30 – 15:30 hod.

Rodičia sa mohli so svojimi deťmi oboznámiť s prostredím materskej školy a s podmienkami na poskytovanie predprimárneho vzdelávania.

PaedDr. Dagmar Krupová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ