Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno 7.mája 2018

Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ Pohorelá

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov

riaditeľské voľno dňa 7. mája 2018 (pondelok).

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

Vyučovanie začína v stredu 09. 05. 2018.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy