Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Ornamentálna mapa Slovenska

Počas celého školského roka sa žiaci 6.A triedy pod vedením učiteľky Mgr. M. Krupovej zúčastňovali celoslovenskej súťaže umeleckého projektu pod názvom „Ornamentálna mapa Slovenska.“

Projekt je veľmi praktický, výsledok bude trvalou súčasťou digitálnych máp Slovenska (informáciou o našej obci), ktorý zvýši poznávaciu aj estetickú stránku mapy Slovenska ako súčasti mapy sveta. Je aj súčasťou pokusu o zápis do knihy rekordov, ktorý je motivačným prvkom projektu.

1. časť projektu pozostávala „z maľovaného ohniska.“ Žiaci tvorili spoločné výtvarné dielo, ktorého autorom boli všetci členovia triedy. Bolo kľúčom na zoznámenie sa s tematikou ornamentov. Trieda sa následne pred spoločným dielom odfotila a poslala do súťaže. Na webovej stránke www.tatrín.sk si môžete pozrieť naše dielo.

2. časť projektu pozostávala z „hravého etnologického výskumu.“ Žiaci sa najprv snažili vypátrať ornamenty charakteristické pre našu obec Pohorelá zo starých predmetov, pracovných nástrojov, bytových doplnkov, obrusov, krojov, na starých fotografiách. Každý žiak si vybral svoj ornament, ktorý sa mu páčil a namaľoval ho. Z namaľovaných ornamentov sme vybrali jeden, ktoré bude reprezentovať našu obec na digitálnych mapách. Je to pohoreľský brusľak v podaní Vivien Ďuricovej. Touto kresbou sme sa zapojili do vedeckého zdokumentovania ornamentov svojej obce etnológmi, a taktiež do pokusu o zápis Slovenska do Guinessovej knihy rekordov v maľovaní ornamentov. Ďalšia kresba predstavuje pohoreľský šurc v podaní Dominiky Hrčákovej.

Všetky zúčastnené ornamenty si môžete pozrieť na webovej stránke pod názvom „Ornamentálna mapa Slovenska.“

Mgr. Mariana Krupová