Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Experimentovanie po nemecky

V tomto školskom roku sa žiaci 2.A triedy, ktorí majú vyučovanie obohatené výučbou nemeckého jazyka, zúčastnili projektu Experimentovanie po nemecky.

Projekt bol vykonávaný metódou CLIL, čo je zavádzanie sloviek nemeckého vyučovania aj do iných vyučovacích predmetov, napríklad slovenský jazyk, matematika, prvouka.
Druháci uskutočnili celkom 6 projektových experimentov, a to v témach:
Rozpustnosť látok, magnetizmus, hmat, čas, rastliny- čo potrebujú k životu rastliny, kde rastú rastliny najlepšie.

V experimentoch získali nielen bohatšiu slovnú zásobu nemeckých slovíčok, ale aj vedomosti z daných tém. Získané poznatky a zručnosti zaznamenali do projektových hárkov, ktoré posielali na Goetheho inštitút do Bratislavy.

Druhákom prajeme ešte veľa úspechov a zábavy pri štúdiu nemeckého jazyka!

Mgr. Mária Huťová