Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

MDD – Pohybom ku zdraviu

Počas sviatku MDD prebiehal taktiež aj na multifunkčnom ihrisku futbalový turnaj chlapcov 2. stupňa ZŠ.

Riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša, ktorý bol rozhodcom, určil poradie zápasov a zahájil turnaj. Následne sa stanovili podmienky a pravidlá zápasov.
Jednotlivé triedy hrali v nasledovnom poradí:
1. 6. A, B – 9. A (4 : 3) Strelci: 6. A,B Šarišský – 2, Koky – 2
9. A Baksa – 2, Sedmák – 1

2. 7. A – 8. A,B (0 : 8) Strelci: Harvan – 5, Bútora – 3

3. 9. A – 7. A (4 : 1) Strelci: 9. A Refka – 4
7. A Šarišský – 1

4. 5. A – 6. A, B (2 : 3) Strelci: 5. A Štrkáč – 2
6. A, B Šarišský – 1, Koky – 2

5. 5. A – 8. A, B (2: 6) Strelci: 5. A Štrkáč – 1, Baksa – 1
8. A, B Bútora – 3, Harvan – 2, Radič – 1

6. 6. A, B – 7. A (4 : 3) Strelci: 6. A,B Šarišský – 3, Koky – 1
7. A Šarišský – 3

7. 9. A – 5. A (1 : 2) Strelci: 9. A Refka – 1
5. A Štrkáč – 1, Šarišský – 1

8. 8. A, B – 6. A, B (2 : 1) Strelci: 8. A, B Harvan – 1, Radič – 1
6. A, B Šarišský – 1

9. 7. A – 5. A (5 : 3) Strelci: 7. A Mišurda – 3, Šarišský – 2
5. A Štrkáč – 1, Baksa – 1, Šarišský – 1

10. 8. A, B – 9. A (0 : 1) Strelci: 9. A Refka – 1

Po vzájomných súbojoch sme určili poradie tried, ktoré bolo slávnostne vyhlásené po ukončení turnaja. Každé družstvo dostalo pamätný diplom.
1. miesto – 8. A,B
2. miesto – 6. A, B
3. miesto – 9. A
4. miesto – 7. A
5. miesto – 5. A

Ocenenia v podobe diplomov a vecných cien ďalej dostali:
– Najlepší hráč turnaja: Marek Harvan, 8. A
– Najlepší brankár turnaja: Ján Pokoš, 6. A

Ing. Anna Pravotiaková