Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

MDD – Karneval

Žiaci 1. stupňa našej školy oslávili svoj sviatok – MDD – pestrým a veselým karnevalom.

Masky z jednotlivých tried sa predviedli za zvukov veselých melódií v promenáde pred porotou i ostatnými spolužiakmi.
Najkrajšie masky z jednotlivých tried boli ocenené vecnými cenami.
Všetci účastníci boli obdarovaní sladkými odmenami.

Karneval pokračoval diskotékou. Prestávky spestrili súťaže dobrovoľníkov o najlepších spevákov a tanečníkov. Víťazi boli opäť odmenení peknými cenami.

Oslávenci odchádzali domov veselí a spokojní z príjemne prežitého dopoludnia.

Mgr. Ľudmila Vaculčiaková