Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dopravná výchova

Utorok, 5. máj 2018, bol pre našu školu trochu iný. Zavítali k nám príslušníci policajného zboru z Brezna, aby našim žiakom porozprávali, ako sa majú správať v dopravných situáciách na cestách.

Dopravná výchova sa uskutočnila pre 1. stupeň cez štvrtú vyučovaciu hodinu a pre 2. stupeň cez piatu hodinu na dopravnom ihrisku. Cez tretiu hodinu pani učiteľka Mgr. Krupová ponosila všetky značky a žiaci 8.A a 9.A triedy poupratovali ihrisko pred jazdením.

Besedu viedla pani policajtka por. PhDr. Slávka Piliarová spolu s dvoma policajtmi z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Brezne. Poučila nás, ako sa máme na ceste správať, aké máme mať reflexné prvky a hlavne funkčný bicykel s brzdami a svetlami i poznávať dopravné značky. A hlavne bezpečnosť na bicykli, že vždy musíme nosiť prilby!

Potom sme jazdili po dopravnom ihrisku na bicykliach, skateboardoch či kolieskových korčuliach a policajti na nás dozerali. Keď sme urobili niečo zlé, zastavili nás a povedali nám, ako to má byť správne. Ostatní žiaci boli chodci a učili sa prechádzať po prechode pre chodcov, dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Nakoniec nám pani policajtka rozdala letáčiky o bezpečnosti s kalendárom na prázdniny.

Ďakujeme p. uč. Mgr. Mariane Krupovej za vybavenie a celej PK spoločenské vedy za zrealizovanie tejto besedy.