Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zdravý životný štýl – Puberta a dospievanie

Dňa 6.6.2018 sme v rámci PK zorganizovali besedu so zdravotnou sestrou pani Katarínou Bernadičovou na tému „Zdravý životný štýl – Puberta a dospievanie“.
Pani Bernadičová nám porozprávala mnohé zo svojej praxe.
Premietla nám veľmi zaujímavý film o vývine muža a ženy v období puberty a dospievania.
Cieľom bolo ukázať žiakom ako sa majú starať o svoje telo, aké zmeny nastavajú v období puberty, ako sa menia chlapci a dievčatá.
Besedy sa zúčastnili žiaci 9.A a 8.B triedy pod vedením Mgr. M. Skladanej a Mgr. I. Datkovej.
Žiaci boli s besedou veľmi spokojní a odniesli si cenné informácie.
Besedu zorganizovala Mgr. Ivana Datková, ktorej ďakujeme.