Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Človek a príroda

Človek a príroda – rozvíjanie vzťahu ku krásam a hodnotám prírody.
Dňa 20. 6. 2018 sa na pôde školy uskutočnila beseda s pracovníčkou NAPANT-u Ing. Annou Šucháňovou.

Netradičným spôsobom predstavila žiakom 6.A, 7.A, 9.A a 8.B chránené krajinné územia ako miesta, kde možno načerpať novú energiu, oddýchnuť si a pookriať v kontakte s prírodnými krásami lokalít, do ktorých sme ešte nezavítali.

Premietanie fotografií doplnila autentickým rusínskym spevom, hudbou a piesňami goralov.
Žiaci okrem iného nahliadli do Slovenského raja, objavovali pôvab Pienin i neobyčajnú krásu Polonín.

Beseda ich veľmi zaujala, priblížila im miesta na Slovensku, kam sa oplatí ísť.

Besedu zorganizovala Mgr. Mária Skladaná, ktorej ďakujeme.