Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Dňa 3. septembra 2018 (pondelok) sa o ôsmej hodine ráno uskutočnila Svätá omša v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Pohorelej pri príležitosti otvorenia nového školského roka.

Po jej skončení sa žiaci, rodičia a učitelia presunuli na školský dvor v areáli základnej školy, kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019.

Pán riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá Mgr. Jozef Šajša privítal všetkých prítomných a prihovoril sa rodičom žiakov, pedagogickému zboru a samotným žiakom. Pán riaditeľ deviatakov povzbudil v ich poslednom roku štúdia na ZŠ a v žiackych radoch privítal našich malých prváčikov, ktorí dnes zasadli do školských lavíc po prvýkrát.

Všetkým zaželal úspešný a šťastný nový školský rok 2018/2019 a odovzdal slovo pani zástupkyni pre ZŠ Mgr. Erike Bialikovej, ktorá našu školu peknými slovami vyzdvihla a prítomných oboznámila s rozdelením tried a triednych učiteľov.

Predstavila nám žiakov nultého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Martinou Mikolajovou, ďalej našich nových prváčikov a ôsmaci s deviatakmi ich odprevadili do ich novej triedy k pani učiteľke PaedDr. Gabriele Kanošovej.