Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o výsledkoch z výberového konania pre projekt ŠOV

Oznámenie
o výsledkoch z výberového konania

na pracovné pozície pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“
zo dňa 27. 08. 2018

Po vyhodnotení výsledkov komisie výberového konania oznamujeme, že:

– do výberového konania na pozíciu „Školský špeciálny pedagóg“ sa prihlásili 3 uchádzači, kvalifikačné predpoklady splnili 2 uchádzači, z toho osobného pohovoru sa nezúčastnil žiaden z uchádzačov.
Výberová komisia nezvolila na pozíciu „Školský špeciálny pedagóg“ žiadneho z kandidátov.
Výberová komisia odporúča riaditeľovi školy vypísať nový termín výberového konania.

– do výberového konania na pozície „Pedagogický asistent učiteľa“ sa prihlásilo 13 uchádzačov, kvalifikačné predpoklady splnilo 10 uchádzačov z toho osobného pohovoru sa zúčastnilo 7 uchádzačov.
Hlasovaním výberovej komisie bola na pozíciu „Pedagogický asistent učiteľa“ zvolená Bc. Erika Tereková.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za účasť na výberovom konaní.

V Pohorelej, dňa 27. 8. 2018

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy