Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Výtvarná tvorivosť detí z MŠ

Dňa 6.11.2018 sa na Radnici v Banskej Bystrici konalo vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku.
V kategórii skupinová práca boli ocenené deti materskej školy Pohorelá za interpretáciu výtvarného diela od Paula Klee Hrad a slnko.

PaedDr. Dagmar Krupová