Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zručný mladý Horehronec

Dňa 6.11.2018 sa uskutočnil 3. ročník súťaže zručnosti základných škôl „Zručný mladý Horehronec.“

Do súťaže sa zapojilo 11 škôl.
Najúspešnejšou školou bola ZŠ Predajná,
za ňou sa umiestnila ZŠ K. Rapoša Brezno,
3. miesto získala ZŠ s MŠ Pohorelá.
Našu školu v súťaži reprezentovali deviataci Vladimír Gavura a Štefan Trčan.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť!

Ing. Anna Pravotiaková