Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Všetkovedko

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.-4.ročníka našej školy zúčastnili vedomostnej súťaže Všetkovedko.

Samotná súťaž prebehla 29.11.2018 a zúčastnilo sa jej 20 žiakov. Preverili si svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, prírodovedných predmetov a všeobecného rozhľadu o spoločnosti.

Titul Všetkovedkov učeň získali: Mariana Baksová, Lucia Gandžalová, Zdenko Maťuš, Gabriela Medvegy, Samuel Rochovský, Diana Vojtková a Lucia Zlúkyová z 2.A triedy, Kristián Hruška, Viktória Gažúrová, Matej Maťuš, Šimon Refka, Boris Vasil a Natália Tešlárová z 3.A triedy,Kristína Danieličová z 4. A triedy.

Titul Všetkovedko získali Peter Frajt, Magdaléna Kanošová, Kristína Rášiová z 2.A triedy, Alžbeta Bodnáriková, Daniel Boháč a Júlia Kanošová zo 4.A. triedy.

Najlepšie výsledky školy dosiahla Júlia Kanošová, ktorá získala aj titul Všetkovedko školy.

Všetkým zúčastneným žiakov gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže!

Mgr. Mária Huťová