Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lyžiarsky výcvik 2019

V dňoch od 4.2. do 8.2.2019 sa v našej škole uskutočnil lyžiarsky výcvik. Zúčastnili sa ho žiaci 7. ročníka, inštruktori Mgr. Jozef Šajša a PaedDr. Gabriela Kanošová, pedagogický dozor Mgr. Mariana Krupová.

Výcvik sa realizoval v lyžiarskom stredisku Resort Levočská Dolina. Prebiehal v dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod vedením inštruktorov.

V priebehu výcviku boli žiaci oboznámení s témami:
– Biely kódex
– Lyžiarske vybavenie, nebezpečenstvo na horách
– Pravidlá pohybu a pobytu na horách
– Technika a metodika lyžovania
– Zdravotnícka prednáška

Každý večer si žiaci spríjemňovali programom v priestoroch penziónu priamo pod lyžiarskym svahom v budove SKI. Na večerné teoretické vzdelávanie sme využívali techniku z projektu MRK.

Touto cestou sa chceme poďakovať pedagogickým zamestnancom za ich trpezlivosť a ochotu naučiť žiakov základné lyžiarske zručnosti, Resortu Levočská Dolina za ubytovanie a výbornú stravu, vlekárom za starostlivosť o lyžiarsky svah a v neposlednom rade aj žiakom, ktorí mali chuť a snahu každý deň sa zlepšovať v lyžovaní. Ďakujeme!!!