Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prerušenie prevádzky školy z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení

Oznámenie
Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, obvodného detského lekára a so súhlasom zriaďovateľa školy
prerušuje prevádzku školy z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení
v dňoch 13.02.2019 – 15. 02.2019.
(od stredy do piatka)
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedených dňoch nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

Vyučovanie pokračuje v pondelok 18. 02. 2019.

V Pohorelej dňa 12.02. 2019

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy