Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín

Dňa 19. marca 2019 sa na ZŠ Moskovská 2 v Banskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Zúčastnilo sa ho 62 súťažiacich a 64 divákov z okresov Brezno a Banská Bystrica.

Z našej školy do regionálneho kola postúpili až traja žiaci.

V I. kategórii – poézia získala druháčka Magdaléna Kanošová nádherné 2. miesto. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Ivane Zlúkyovej za prípravu žiačky na súťaž.