Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Mgr. Mária Skladaná ocenená ministerkou školstva, vedy výskumu a športu SR

V Hoteli Bôrik v Bratislave sa 25. marca 2019 o 11,00 hod. konalo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom bolo pani Mgr. Márii Skladanej odovzdané najvyššie rezortné ocenenie za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci rozvoja školstva.
Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej si na tradičnej slávnosti v Bratislave nominovaní pedagógovia prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá navrhlo pani Mgr. Máriu Skladanú na uvedené ocenenie za celoživotný prínos v oblasti základného školstva a mimoriadne úspechy v umeleckej oblasti.

Mgr. Mária Skladaná, učiteľka slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy pracuje v ZŠ s MŠ Pohorelá od roku 1981, je predsedníčkou predmetovej komisie Spoločenské vedy, priekopníčkou netradičných spôsobov a techník vo vyučovaní výtvarnej výchovy.
Počas svojho pôsobenia vychovala mnohých žiakov, ktorí sa umiestňovali na popredných miestach súťaží a olympiád zo slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy na krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
Vie si získať vážnosť a dôveru, ako zástupkyňa riaditeľa základnej školy v Pohorelej pracovala na vedúcej pozícii 18 rokov. Obdivuhodná je jej láska k deťom a pedagogickej profesii.
Trvalými atribútmi jej práce sú húževnatosť, nasadenie a skvelý prístup k žiakom a životný optimizmus. Vyniká príkladným pedagogickým taktom, dominuje u nej ľudskosť a empatia, presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty, výchovu zrelej osobnosti a otvorenú komunikáciu.

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.