Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vesmír očami detí

Vyhodnotenie súťaže za školský rok 2018/2019 prebehlo 26.3.2019 v Centre voľného času Brezno.

Do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sa celkovo zapojilo 5 základných škôl okresu Brezno.

Do celoslovenského kola boli vybrané výtvarné práce týchto našich žiakov:

Kristína Rašiová 2.A
Lucia Gandžalová 2.A
Magdaléna Kanošová 2.A
Alexandra Petrová 8.A
Vivien Ďuricová 7.A
Petra Kantorisová 8.A
Liliana Bernadičová 5.A
Martina Trčanová 8.A
Silvia Ševcová 9.A

Mgr. M. Skladaná