Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Testovanie deviatakov T9 – 2019

Testovanie 9-2019

V školskom roku 2018/2019 sa Testovania 9 v stredu 3. apríla 2019 zúčastnilo 14 našich deviatakov .

NÚCEM od školského roku 2018/2019 pripravuje zmeny v štruktúre a špecifikácii testov Testovania 9. Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou.