Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávik Slovenska – školské kolo

Dňa 4. apríla 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Slávika Slovenska 2019. Zúčastnili sa ho žiaci prvého aj druhého stupňa. Ďakujeme triednym učiteľom a učiteľom hudobnej výchovy za ich prípravu.

Vyhodnotenie:

1. kategória1. miesto Lucia Gandžalová 2.A, 2. miesto Matej Maťúš 3.A, 3. miesto Viktória Gažurová 3.A

Ostatní zúčastnení: Filip Datko, Nela Vojtko-Kubandová, Karolína Kamzíková, Magdaléna Kanošová, Samuel Rochovský, Gabriela Medvegy, Marianna Baksová, Boris Vasil.

2. kategória1. miesto Bianka Tlučáková 6.A, 2. miesto Karolína Mikolajová 5.A, 3. miesto Martin Kuklica 5.A

Ostatní zúčastnení: Kristína Danieličová,Júlia Kanošová, Karolína Pinčiarová, Vanesa Pompurová, Nina Vojtková, Matej Tešlár.

3. kategória1. miesto Natália Pokošová 7.A, 2. miesto Sára Bláhová 8.A, 3. miesto Ivana Kubandová 9.A

Ostatní zúčastnení: Milan Kováč