Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Šachový turnaj v Brezne

ŠACHOVÝ TURNAJ V BREZNE – 21. ročník

Sobota 6. apríl 2019 patrila šachovému turnaju a to už jeho 21. ročníku. Turnaj zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne v spolupráci so Slovenskou národnou stranou a Centrom voľného času v Brezne. V predchádzajúcich rokoch účastníci vyslovili prosbu, aby ďalšie turnaje boli venované pamiatke na človeka, ktorý svoj voľný čas zasvätil šachu, tak sa i udialo. Úvod patril spomienke na pána Ferdinanda Németha. Deťom venoval svoj voľný čas a zanechal v mnohých svoju pečať skutočného šachistu i v týchto priestoroch CVČ. Účastníci turnaja si na neho spomenuli s veľkou úctou ako na šachistu, priateľa i učiteľa.

Hralo sa v 3 kategóriách, podľa pravidiel FIDE pre Rapid šach na 7 kôl, tempom hry 15 min. pre každého hráča.

Umiestnenie hráčov je nasledovné:

Žiaci ZŠ :

I. miesto: Miroslav Dudáš, ŠK Orlova Pohorelá
II. miesto: Tomáš Mecko, ŠK Orlova Pohorelá
III. miesto: Martin Červenák, Slovenská Ľupča

Dospelí nad 60 rokov:

I. miesto: Július Sabo, ŠO Podbrezová
II. miesto: František Baloha, ŠK Orlova Pohorelá
III. miesto : Miroslav Kaliský, ŠO Podbrezová

Rozhodcom turnaja bol aj tento rok Jozef Kanoš zo Šachového klubu v Pohorelej. Priestory poskytlo CVČ v Brezne, občerstvenie a diplomy SNS a MO MS zabezpečil vecné dary.
Všetkým účastníkom ako aj spoluorganizátorom vyslovujeme poďakovanie. Hoci sa tejto kráľovskej hre, ako sa šach nazýva, venuje oveľa menej žiakov a študentov, ako to bolo v minulosti, tešíme sa už teraz na 22. ročník šachového turnaja.