Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka základnej školy sa tradične uskutočnil druhú aprílovú stredu
10. apríla 2019 o 15:00 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá.

Týkalo sa to predškolákov, ktorí do 1. septembra 2019 dovŕšia šiesty rok veku (narodení od 1.9.2012 do 31.8.2013) alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky a ich trvalý pobyt je v školských obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa.

V prípade záujmu veľmi radi v našej škole privítame aj deti z iných obcí.

K zápisu si zákonný zástupca dieťaťa prinesie:
– rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu,
– zdravotný preukaz poistenca dieťaťa alebo jeho kópiu,
– platný občiansky preukaz zákonného zástupcu,
– vyplnené dokumenty doručené od ZŠ,
– v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa,
– 10 € na moju prvú knihu a školské potreby.