Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Galéria talentov

Žiačky Janka Kamzíková – 9.A a Petra Kantorisová – 8.A našu školu úspešne reprezentovali v 9. ročníku celoslovenskej súťaži GALÉRIA TALENTOV, keď v kategórii Vlastná výtvarná tvorba získali zhodne 2. miesto.

Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo 10. apríla 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Oceneným žiačkam srdečne blahoželáme!

Mgr. M. Skladaná