Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň narcisov 2019 v Pohorelej

Vo štvrtok, 11. apríla 2019, sa uskutočnil 23. ročník Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine.
Aj v našej obci sa práve v tento deň 10 dobrovoľníkov, pristavilo pri Vás a ponúkli Vám narcis – symbol zbierky.

Liga proti rakovine tak ako každý rok aj teraz, oslovila so žiadosťou o spoluprácu Základnú školu s materskou školou a poskytli 100 kusov narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov 8. ročníka – Tomáš Antol, Sára Bláhová, Petra Kantorisová, Andrea Krupová, Matej Mišurda, Alexandra Petrová, Peter Pletka, Samuel Pompura, Martina Trčanová a Matej Vojtko ponúkali kvety na najfrekventovanejších miestach v obci a v škole.

Ľudia svojím dobrovoľným finančným príspevkom ukázali, že im osud našich spoluobčanov, ktorí bojujú so zákerným ochorením, nie je ľahostajný.

Všetkým Vám, ktorí ste sa do zbierky zapojili patrí veľká vďaka. Pridanie sa k myšlienke a posolstvu Dňa narcisov prinieslo v Pohorelej výnos vo výške 262,- eur.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom a verejnosti za prejavenú podporu.

Ing. Anna Pravotiaková