Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Horehronská valaška 2019 pre Pohorelú

Dňa 5.5.2019 sa DFS Mladosť Pohorelá zúčastnila folklórnej prehliadky pod názvom Horehronská valaška v Telgárte.

Žiaci súťažili v niekoľkých kategóriách – sólo spev, duo spev, skupinový spev v mladšej aj staršej vekovej skupine.

V mladšej kategórii sa v duo speve na 3. mieste umiestnili Lucia Gandžalová a Magdalénka Kanošová, v skupinovom speve žiaci 1.-4. ročníka získali 2. miesto.

V staršej kategórii sa v sólo speve na 2. mieste umiestnila Sára Bláhová, v duo speve získali 1. miesto Sára Bláhová a Natália Pokošová, v skupinovom speve dievčatá 5.-8. ročníka získali 1. miesto.

DFS Mladosť zároveň získala aj hlavnú cenu – Horehronskú valašku.

Srdečne gratulujeme!!!

Mgr. Mária Huťová