Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Komparo – testovanie štvrtákov

Motto:

Spätná väzba občas zhoršuje náladu,
ale vždy zlepšuje výsledky“

Jedenásť našich štvrtákov sa 2. mája 2019 dobrovoľne zapojilo do projektu KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemročných gymnázií.

Tento rok písalo 9 806 žiakov 4. ročníka ZŠ z 327 škôl testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov.

Výsledkami našich žiakov v matematike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.