Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Ďakujeme, že prispievate svojimi 2% z dane

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí aj tento rok venovali 2 % svojej dane Rodičovskému združeniu pri základnej škole v Pohorelej.

Ď A K U J E M E !!!

riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá