Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Biblia očami detí a mládeže 2019

Pod záštitou diecézneho katechetického úradu v Rožňave sa uskutočnilo koncom apríla diecézne kolo celoštátnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže.“
Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva.

V dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa, mladého človeka, naši žiaci spoznávali Sväté písmo, s nápaditosťou a originálnosťou interpretovali svoje vnímanie Biblie.

Deväť prác reprezentovalo našu školu a stalo sa súčasťou diecéznej výstavy. Sme radi, že tri z nich natoľko zaujali odbornú porotu, že im udelila tieto ocenenia:
4.kategória – 3.miesto: Jakub Vojtko Kubanda – 5.A
5.kategória – 1.miesto: Janka Kamzíková – 9.A
3.miesto: Samuel Pompura – 8.A

Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme im úspech aj v celoštátnom kole.

Mgr. M. Skladaná