Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Jar Kláry Jarunkovej 2019

Už 16. ročník súťaže pod názvom Jar Kláry Jarunkovej sa konal 30. apríla 2019 a Šumiac recitátorov z nášho regiónu tento rok privítal krásnym počasím.
Súťaž sa konala na počesť našej rodáčky, slávnej a známej spisovateľky, prozaičky, autorky mnohých diel, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáme.
Súťaž odštartovali pani riaditeľka i pani starostka svojimi krásnymi príhovormi, ktorými určite inšpirovali všetkých zúčastnených.
Do súťaže sa zapojili mnohé školy – od Banskej Bystrice až po Telgárt. Žiaci súťažili v prednese poézie aj prózy. Taktiež súčasťou súťaže bola aj výtvarná časť, kde aj naša škola poslala zopár prác.

Súťažilo sa v troch kategóriách.
V prvej kategórii súťažila v prednese poézie Gabriela Medvegy z 2.A a v prednese prózy Alžbeta Bodnáriková zo 4.A triedy.
V druhej kategórii Martin Kuklica súťažil v prednese poézie z 5.A a v prednese prózy Alexandra Mecková zo 6.A.
V tretej kategórii našu školu a prózu zastupovala Petra Kantorisová, poéziu Sára Bláhová z 8.A a Milan Kováč z 9.A triedy.

Výsledky:
2. kategória- próza: 2. miesto Alexandra Mecková
3. kategória- próza: 3. miesto Petra Kantorisová
poézia: 3. miesto Milan Kováč
poézia: cena poroty Sára Bláhová

Ďakujeme p. uč. Mgr. Ivane Zlúkyovej, Mgr. Ľudmile Vaculčiakovej, Mgr. Márii Skladanej a Mgr. Mariane Krupovej za prípravu žiakov na súťaž.