Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Futbalový turnaj

Po upršaných dňoch vyšlo slnko a umožnilo žiakom našej školy zažiť krásny športový deň na futbalovom ihrisku v Heľpe, kde sa žiaci I. stupňa zúčastnili futbalového turnaja „O pohár generálneho riaditeľa ŽP Podbrezová“.

Aj keď získali štvrté miesto, už len ich remíza 1:1 s víťazom turnaja / ZŠ Telgárt/ im na tvárach vyčarila úsmev a všetci mali obrovskú radosť.

Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 družstiev: ZŠ Telgárt, ZŠ Šumiac, ZŠ Heľpa, ZŠ Závadka nad Hronom, ZŠ Beňuš a naše družstvo v zložení: brankár – Tomáš Klimko, 4.A a hráči: Jakub Pompura, 2.A, Martin Borlok, 3.A, Martin Pecha, 3.A, Kristián Hruška, 3.A, Šimon Refka, 3.A, Bartolomej Pokoš, 4.B, Kristán Puška, 4.B, Erik Šarišský, 4.B a Vladimír Radič,4.B.

VÝSLEDKY NAŠICH ZÁPASOV
Pohorelá 2:2 Beňuš
Pohorelá 1:2 Závadka
Pohorelá 1:0 Šumiac
Pohorelá 1:1 Telgárt
Pohorelá 2:4 Heľpa

CELKOVÉ PORADIE – SKUPINA C
ZŠ Telgárt
ZŠ Heľpa
ZŠ Beňuš
ZŠ Pohorelá
ZŠ Závadka n/Hr.
ZŠ Šumiac

Vďaka za športovú prípravu žiakov patrí riaditeľovi školy Mgr. Jozefovi Šajšovi a učiteľom telesnej výchovy. Pochvala patrí aj samotným futbalistom za snahu a vytrvalosť a hlavne za ich disciplinované správanie počas turnaja.

Mgr. Žaneta Holková