Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

EKOSÚŤAŽ 2019

EKOSÚŤAŽ 2019 – XVII . ročník – Vyhlasovateľom súťaže je Základná škola Polomka.
Ekosúťaž sa uskutočnila ku Dňu Zeme.
Jej cieľom je podnietiť záujem o získavanie vedomostí o prírode – fauna, flóre, ale aj o spôsoboch jej ochrany.
Ďalším cieľom súťaže je podporiť umeleckú tvorivosť a kreativitu detí pri vytváraní výrobkov z odpadového materiálu.

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej, literárnej súťaže ( poézia a próza) a fotografickej súťaže na tému: „Chráňme si naše prírodné bohatstvo“.

Ocenenia získali:
Vo výtvarnej súťaži:
Kat. 4. – 6. roč.: 2.miesto – Liliana Bernadičová -5.A
Kat. 7. – 9. roč.: 1.miesto – Petra Kantorisová -8.A
3.miesto – Martina Trčanová – 8.A
V literárnej súťaži:
Kat. 4. – 6. roč.: 1.miesto – Ema Vajdíková 6.A
Kat. 4. – 6. roč.: 1.miesto – Peter Pletka 8.A

Mgr. M. Skladaná