Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 15.05.2019 – 17.05.2019 v čase od 9:30 – 12:30 hod. v priestoroch miestnej materskej školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí v budove školy.

K žiadosti je potrebné predložiť:
– lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
– rodný list dieťaťa,
– preukaz poistenca dieťaťa.