Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

IQ olympiáda

V dňoch od 1. marca do 31. marca 2019 sa niektorí žiaci našej školy registrovali do súťaže IQ OLYMPIÁDY. Následne súťaž prebiehala na školách v dňoch od 8. apríla do 12. apríla 2019 na hodinách informatiky pri pani učiteľkách Mgr. Mariane Krupovej a PaedDr. Gabriele Kanošovej.

IQ olympiáda bola súťaž určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl, teda žiakov piateho až deviateho ročníka, resp. prímy až kvarty osemročných gymnázií. Zameraná bola na rozvoj logického myslenia a identifikáciu talentovaných žiakov s nadmerným inteligenčným kvocientom. Ďalej bola zameraná na logické myslenie, pamäťové schopnosti, rýchle rozhodovanie, priestorovú orientáciu a vrodenú inteligenciu. Výška IQ nebola meraná, ani nebude nikde uvedená. Úlohy boli všestranné a pokrývali rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nebola výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

Zaregistrovaní:
žiaci z 5.A – Liliana Bernadičová, Nina Vojtková, Karolína Pinčiarová,
Karolína Mikolajová, Vanesa Pompurová, Kristína Součeková, Juraj Petro, Jozef Šajša, Jakub Vojtko-Kubanda
žiaci zo 6.A – Bibiána Zlúkyová, Emma Vajdíková, Janka Hipíková, Alexandra Mecková,
Viktória Pajerová, Jakub Kanoš, Dominik Gažúr, Martin Baksa, Richard Kalman, Bianka Tlučáková, Matej Tešlár
žiaci zo 7.A – Vivien Ďuricová, Lucia Homolová, Natália Pokošová, Ján Gandžala, Chris Suchánek, Matej Palus, Dávid Krajči-Farský, Adam Kuklica, Daniela Cesnaková, Dominika Hrčáková
žiaci z 8.A – Tomáš Antol, Martina Trčanová, Petra Kantorisová, Sára Bláhová, Andrea Krupová, Matej Vojtko
žiaci z 9.A – Janka Kamzíková, Štefan Trčan, Silvia Ševcová, Róbert Tlučák, Vladimír Gavura

Výsledky:
Celkom sa v kategórii Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 11 309 riešiteľov, z toho vo Vašom kraji 831. V nasledujúcej zostave sú výsledky zobrazené len u žiakov, ktorí patria medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola.

Poradie v našej škole
1. Janka Kamzíková 9.A
2. Ďuricová, Vivien 7.A
3. Antol, Tomáš 8.A
4. Trčan, Štefan 9.A
5. Vojtková, Nina 5.A
6. Trčanová, Martina 8.A
7. Tlučáková, Bianka 6.A
8.-9. Bernadičová, Liliana 5.A
8.-9. Kantorisová, Petra 8.A
10. Pinčiarová, Karolína 5.A
11. Součeková, Kristína 5.A
12. Mikolajová, Karolína 5.A
13. Šajša, Jozef 5.A
14. Homolová, Lucia 7.A
15. Hrčáková, Dominika 7.A
16. Pompurová, Vanesa 5.A
17. Pokošová, Natália 7.A
18. Palus, Matej 7.A
19. Gažúr, Dominik 6.A