Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Brezniansky slávik – 2019

Danielka – tichá, skromná, veľmi milá,

že vie krásne spievať, to nám zatajila.

Náhodou sme sa o jej hlásku dozvedeli

a rýchlo sme ju na prehliadku

„Brezniansky slávik“ prihlásili.

Verte či neverte, Danielka vyhrala

a Breznianskym slávikom 2019 sa stala!!!

Blahoželáme!!!

Dňa 9.4.2019 sa v ZUŠ v Brezne konal 19. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne pre deti materských škôl „Brezniansky slávik“.
Za našu školu sa spevácky prezentoval aj Adamko Vojtko so žartovnou piesňou Červený kacheľ. Na klavíri ho doprevádzala Ivanka Rochovská. Danielka spievala pieseň Popred náš dom. Na akordeóne ju doprevádzal otecko Miroslav Pokoš.