Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Medzníky II. svetovej vojny

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne opäť pripravil okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií. Súťaž sa konala 24.apríla 2019 v Brezne.

Našu školu úspešne reprezentovalp družstvo žiakov 9. ročníka – Marek Medveď, Silvia Ševcová a Róbert Tlučák.

Žiaci riešili úlohy o najdôležitejších udalostiach 2. svetovej vojny, SNP a národnooslobodzovacom boji.
Napriek tomu, že súťažné úlohy boli náročné a konkurencia veľká, naši žiaci obsadili veľmi pekné 3. miesto.

Súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy! Ďakujeme p. uč. Ing. Anne Pravotiakovej za prípravu žiakov na súťaž.