Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Šikovníci

Mladší žiaci zo záujmového útvaru Šikovníci boli počas celého školské roka kreatívni a aktívne pracovali.
Rozvíjali si tvorivé výtvarné zručnosti, fantáziu, predstavivosť a estetické cítenie.
Výsledkom sú výtvarné práce, ktorými skrášľujeme triedy a chodby nielen našej školy, ale aj nástenky v SSS Tereza vo Vaľkovni.
Najkrajšie práce prezentujeme na internetových stránkach.
Školský areál sme skrášlili farebnými ceruzkami, ktoré nám budú pripomínať pekné chvíle strávené v kolektíve.

Bc. Jana Tlučáková