Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Cesty za poznaním minulosti

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania a 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny sa dňa 13. júna 2019 konalo v Banskej Bystrici vyhodnotenie 11.ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže – Cesty za poznaním minulosti.

Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl.

V literárnej súťaži mohli autori vytvoriť dielo v oblasti prózy alebo poézie. Žiaci využili úvahu, rozprávanie, opis, interview.

Do literárnej časti súťaže, kde bolo zaslaných 185 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu, sa prihlásila aj naša žiačka Emka Vajdíková (6.A), ktorá svojím literárnym dielom ,, Vyznanie“ získala v 2. kategórií – 1. MIESTO.

Srdečne Emke gratulujeme a tešíme sa, že takto úspešne reprezentuje našu školu.

Mgr. Tlučáková Martina