Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Sparťanský beh 2019

Dňa 8.6.2019 sa po druhýkrát uskutočnil v krásnej prírode v okolí Pohorelej – ,,Sparťanský beh“.

Súťaže sa zúčastnili:
2.A Magdaléna Kanošová,
3.A Šimon Refka, Martin Borlok,
4.A Júlia Kanošová, Erik Bialik, Alžbetka Tlučáková, Matej Haľak /BB/,
4.B Rastislav Šarišský, Bartolomej Pokoš, Jozefína Šarišská, Denisa Šarišská, Dominika Grlačková, Kristián Puška, Boris Šarišský, Igor Kováč,
5.A Nina Vojtková, Jozef Šajša, Karolína Mikolajová, Kristína Součeková, Karolína Pinčiarová,
6.A Harvan Viktor, Jakub Kanoš
8.A Peter Pletka, Tomáš Antol, Matej Mišurda,
9.A Milan Kováč, Jakub Bútora, Miroslav Dudáš
a už po druhýkrát pani učiteľka Ing. K. Kanošová.

Po príchode pána riaditeľa so žiakmi k štartu, sa všetci súťažiaci zaregistrovali, oboznámili s pravidlami behu, spoločne rozcvičili a na povel vybehli zdolávať trať plnú prekážok ako:
zapamätanie si hesla, šplhanie na lane, skákanie s drevenou latou medzi kolenami, prenášanie skál vo vedre, ťahanie pneumatiky , hod dreveným oštepom do terča, lezenie po zemi popod šnúry a tiež prenášanie železného predmetu na ťažkom drevenom dienku.

Všetci súťažiaci bojovali zo všetkých síl, celú trať s prekážkami bez problémov a zranení zdolali. Trať bola náročná, ale víťazom sa stal v tento športový deň každý z pretekárov a odniesol si domov skvelý pocit a zaslúženú medailu.

Najrýchlejší Sparťan: Matej Mišurda 9.A (31min. 35s.)
Najrýchlejšia Sparťanka: Alžbeta Tlučáková 4.A (41min. 15s.)

Najrýchlejší Sparťania a Sparťanky v triedach:
2.A: Kanošová Magdaléna
3.A: Borlok Martin
4.A: Tlučáková Alžbeta a Erik Bialik
4.B: Šarišská Denisa a Boris Šarišský
5.A: Pinčiarová Karolína a Šajša Jozef
6.A: Harvan Viktor
8.A: Mišurda Matej
9.A: Bútora Jakub

Dvojnásobní Sparťania: Magdaléna Kanošová 2.A, Karolína Pinčiarová 5.A, Jozef Šajša 5.A, Viktor Harvan 6.A, Matej Mišurda 9.A

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, vedúcim disciplín: Mgr. Jozefovi Šajšovi, Kataríne Dobrotovej a Marekovi Albertymu, Mgr. Ivane Datkovej, Radkovi Terekovi, Danielke Mišurdovej, Emilovi Holkovi, Jakubovi Mišurdovi, Ing. Dušanovi Holkovi a traťovému komisárovi a fotografovi Braňovi Tlučákovi a zdravotníkovi Mgr. Kataríne Bernadičovej.

Mgr. Žaneta Holková