Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Horehronská atletika 2019

V stredu 5. júna 2019 sa na ZŠ Polomka uskutočnili Regionálne preteky žiakov horehronských škôl v ľahkej atletike.
Pretekov sa zúčastnilo 90 žiakov zo šiestich základných škôl: Telgárt, Beňuš, Heľpa, Závadka nad Hronom, Polomka a tiež žiaci našej školy.

Súťažilo sa v týchto disciplínach: beh na 60 metrov, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a beh na 800metrov.

Za mladšie žiačky pretekali: Bibiána Zlúkyová 6.A, Bianka Tlučáková 6.A, Karolína Pinčiarová 5.A.
Za mladších žiakov: Viktor Harvan 6.A, Martin Baksa 6.A. Za staršie žiačky: Janka Kamzíková 9.A, Alexandra Petrová 8.A.
Za starších žiakov: Matej Mišurda 8.A, Rastislav Harvan 6.A, Jakub Bútora 9.A.

Žiaci našej školy si priniesli krásnych 7 medailí aj vďaka víťazovi všetkých štyroch disciplín – Viktorovi Harvanovi, ktorí získal 1. miesto v hode kriketovou loptičkou výkonom 45 metrov, 2. miesto v behu na 60 metrov časom 9,15 s, 2. miesto v behu na 800 metrov časom 2,54 min a 3. miesto v skoku do diaľky výkonom 381 cm.
Za mladšie žiačky si krásne 2. miesto odniesla Bibiána Zlúkyová za hod kriketovou loptičkou výkonom 32 metrov.
Za staršie žiačky sa Alexandra Petrová umiestnila výborným časom v behu na 800 metrov /2,55 min/ na peknom 2. mieste a Janka Kamzíková v hode kriketovou loptičkou výkonom 40 metrov získala krásne 1. miesto.

Nezostávajú bez povšimnutia ani výkony ostatných žiakov: Karolína Pinčiarová 6. miesto v skoku do diaľky, Bianka Tlučáková 8. miesto v hode kriketovou loptičkou , Martin Baksa 4. miesto v behu na 60 metrov, 4. miesto v skoku do diaľky a znova 4. miesto v hode kriketovou loptičkou. Jakub Bútora 5. miesto v skoku do diaľky, Matej Mišurda 5. Miesto v behu na 800 metrov a Rastislav Harvan 4. miesto v hode kriketovou loptičkou pekným výkonom 59 metrov.

Všetkým žiakom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a za prípravu našich atlétov ďakujeme pánovi riaditeľovi Mgr. Jozefovi Šajšovi a Ing. Kataríne Kanošovej.
Vďaka patrí aj pedagogickému dozoru Bc. Erike Terekovej.

.

Mgr. Žaneta Holková