Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dúhový kolotoč 2019

Dňa 18.6.2019 sa v Banskej Bystrici konalo oceňovanie prác celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč.

V tomto školskom roku Metodicko – pedagogické centrum Bratislava vyhlásilo túto súťaž druhýkrát. Po úspechu na začiatku školského roka sme túžili stáť na pomyslenom stupni víťazov aj tentokrát. Vedeli sme, že dostať sa do výberu desiatich najlepších z takmer tisíc a niekedy aj vyše tisíc poslaných prác, nie je jednoduché. Preto sme sa rozhodli zapojiť s netradičným výtvarným dielom v podobe fotografií a leporela z nášho výtvarného projektu. V materskej škole sme na základe záujmu detí celý týždeň uskutočňovali interpretáciu obrazu Portrét Arnolfíniovcov.

Ocenenie sme získali a v Banskej Bystrici za aktívnu účasť na projekte boli odmenení – Adamko Vojtko, Ivonka a Sárka Rochovské. Sárka ako najmladšia účastníčka sa s radosťou zapájala do všetkých realizovaných aktivít. Za interpretáciu obrazu v podobe maľby bola ocenená aj práca Bianky Boháčovej.

PaedDr. Dagmar Krupová