Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Účelové cvičenie

Posledný týždeň školského roka sme si spestrili účelovým cvičením pre žiakov druhého
stupňa.
Deň sme strávili v areáli našej školy, kde na žiakov čakalo 12 stanovíšť s týmito
úlohami: viazanie uzlov, hľadanie predmetu v pohári, hod granátom, matematická úloha,
poznávanie húb, logická úloha, streľba zo vzduchovky, rambo dráha, slepá mapa, streľba na
futbalovú bránu, hod do basketbalového koša, správny kód a poskytnutie predlekárskej prvej
pomoci.

Žiaci si vo svojich triedach vytvorili skupiny súťažiacich a na štarte obdržali plán
školy s označením stanovíšť, ktoré mali v správnom poradí nájsť. Správnosť plnenia
jednotlivých úloh kontrolovali na jednotlivých stanovištiach pani učiteľky a veľkou pomocou
im boli žiaci deviateho ročníka. Nesúťažilo sa na čas, ale úlohou všetkých družstiev bolo
získať čo najviac bodov.

Po príchode do cieľa poslednej skupiny sa zrátali všetky body a určilo sa toto konečné
poradie:
1. miesto Tlučáková, Zlúkyová, Vajdíková, Hipíková, Mecková 6.A (73 b)
2. miesto Puška, Mirga, Grlačková, Šarišská 7.B+9.B (64 b)
2. miesto Suchánek, Gandžala, Pokoš, Koky 7.A (64 b)
3. miesto Antol, Pompura, Tomala, Vojtko 8.A (63 b)

4. miesto Danielič, Krajči-Farský, Palus 7.A (57 b)
5. miesto Homolová, Cesnaková, Ďuricová, Hrčáková 7.A (56 b)
6. miesto Baksa, Kalman, Kanoš, Gažúr 6.A (52 b)
7. miesto Pokošová, Kuniczuková, Šavolová, Harvanová 7.A (51 b)
8. miesto Vojtko, Šajša, Veštúr, Kuklica, Pompura, Petro 5.A (50 b)
9. miesto Pinčiarová, Mikolajová, Vojtková, Součeková, Pompurová 5.A (50 b)
10. miesto Kantorisová, Bláhová, Trčanová, Petrová, Krupová, Harvanová 8.A (39 b)
11. miesto Pokošová, Kokyová, Pokoš, Pušková, Mirga 5.A (33 b)
12. miesto Pajerová, Pokošová 6.A (23 b)

Najlepší strelci:
1. miesto Tlučáková Bianka, 6.A (35 bodov)
2. miesto Mirga Denis, 7.B (23 bodov)
3. miesto Homolová Lucia, 8.A (20 bodov)

Víťazom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým za prípravu nádherného dňa!

Ing. Katarína Kanošová