Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň materských škôl 2019

Tento týždeň bol sviatočný pre všetky materské školy na Slovensku. Oslavovali sme 190. výročie založenia prvej opatrovne pre deti predškolského veku, ktorá vznikla v Banskej Bystrici a o jej vznik sa zaslúžila grófka Mária Terézia Brunswická. Od roku 2014 je tento deň považovaný aj za Deň materských škôl na Slovensku.

Pri tejto príležitosti naša škola pripravila propagačné letáčiky a usporiadala stretnutie detí a členiek klubu dôchodcov z našej obce na pôde materskej školy. Učiteľky sa zúčastnili konferencie, ktorá sa uskutočnila v Banskej Bystrici. Jej cieľom bolo podčiarknuť význam materských škôl od začiatku až po súčasnosť, poukázať na rôzne zmeny, ktorými materské školy za 190 rokov prešli a zdôrazniť ďalší dôležitý krok smerom do budúcnosti, ktorým bude povinná školská dochádzka pre deti od 5 rokov od školského roku 2021/2022.

PaedDr. Dagmar Krupová