Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lampiónový sprievod 2019

Základná škola s materskou školou Pohorelá usporiadala každoročný „Lampiónový sprievod“. Žiaci a ich rodičia sa stretli 29. 10. 2019 o 15:30 v jedálni našej školy. Pripravené pre deti boli tvorivé dielne (maľovanie na tvár, maľovanie pieskom i vyrezávanie tekvíc) a tradičné malé občerstvenie pre všetkých účastníkov. Pracovníčky Komunitného centra v Pohorelej pripravili strašidelné dobroty. A naše pani kuchárky zase veľa tradičných „grapľov“a skvelý čaj.

Sprievod začal o 18:00 pred hlavným pavilónom základnej školy, pokračoval na námestie, Gálikov vŕšok a cez Orlovú ulicu sa žiaci vrátili naspäť do školy.

Podujatie bolo spojené so súťažou o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu, ktorú hodnotila porota zložená zo zástupcov žiackeho parlamentu.