Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Polomské štyri zvony

Dňa 12. novembra 2019 (utorok) sa uskutočnila súťaž Polomské štyri zvony v prednese poézie, prózy a vo vlastnej literárnej tvorbe v Základnej škole v Polomke.

Súťaž pozostávala z troch kategórií:
1. kategória: 1.- 4. ročník
2. kategória: 5. – 7. ročník
3. kategória: 8. – 9. ročník

Našu školu reprezentovali žiaci :
2. kategória:
próza – Liliana Bernadičová, 6.A
poézia – Alexandra Mecková, 7.A
3. kategória:
poézia – Sára Bláhová, 9.A
próza – Ján Gandžala, 8.A

Umiestnenie súťažiacich bolo nasledovné:
2. miesto: Sára Bláhová
2. miesto: Alexandra Mecková
3. miesto: Ján Gandžala

Získali sme aj diplomy vo vlastnej literárnej tvorbe:
1. miesto: Martin Baksa, 7.A

Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. M. Skladanej a Mgr. M. Krupovej za prípravu žiakov na súťaž a žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a výborné umiestnenia.

Mgr. Mariana Krupová