Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

KOMPARO

Dňa 14. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo testovanie Komparo. Žiaci 8. a 9. ročníka boli skúšaní z matematiky, slovenského jazyka, biológie, geografie a všeobecných znalostí. Dozor viedla pani učiteľka Mgr. Renáta Kantorisová.

A čo vlastne komparo znamená?
KOMPARO je systém periodického, nezávislého, externého testovania škôl v kľúčových
momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. Zúčastnené školy
získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát
• o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch,
• o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení),
• o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými školami.

Dominika Hrčáková, 8.A