Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Moja dedina, ako ju vidím ja

Dňa 15. novembra sa uskutočnilo vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže „Moja dedina, ako ju vidím ja…“ v obci Heľpa. Podujatie sa konalo pod záštitou ZMOS.

Z našej školy získala Nina Vojtková zo 6.A triedy v 3. kategórii (10-15 rokov) 3. miesto.
Ocenenie starostky obce získala Petra Kantorisová z 9.A triedy.
Za mimoriadne aktívny prístup v pedagogickej činnosti venovanej deťom získala ocenenie Mgr. Mária Skladaná.

Všetkým oceneným blahoželáme!

Mgr. Mariana Krupová