Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Plavecký výcvik našich štvrtákov

Aj tento rok sa i žiaci 4.A triedy zúčastnili plaveckého výcviku v termíne od 11.11. do 15.11.2019 na plavárni v Závadke nad Hronom v počte 20 hodín.
Plavecký výcvik prebiehal pod vedením Mgr. Jozefa Šajšu a Mgr. Márie Huťovej.

Prvý deň žiaci pomocou rôznych hier vo vode odbúravali strach z vody, učili sa správne dýchať, ponárali sa a hľadali vo vode predmety.
Postupne sa naučili splývať s pomocou plávacej dosky aj bez nej. V ďalších dňoch sa oboznámili s rôznymi plaveckými štýlmi-prsia, kraul a znak. Snažili sa skĺbiť správnu techniku rúk a nôh so správnym dýchaním.
Náročné nácviky plaveckých štýlov žiaci kombinovali s rôznymi hravými a relaxačnými cvičeniami. Svoj strach prekonávali aj pri nácviku skokov do vody.
Posledný deň si žiaci preverili nadobudnuté zručnosti v záverečnej úlohe, ktorej cieľom bolo preplávať 25 metrov ľubovoľným štýlom. Žiaci často s vypätím svojich síl v prevažnej miere tento cieľ zvládli.
Zabavili sa aj súťažou „ O najkrajší skok do vody“. Najlepším skokanom do vody sa stal Martin Borlok, ktorý predviedol krásne salto vzad.
Odmenou za celotýždňovú snahu bol pre všetkých žiakov diplom za účasť na plaveckom výcviku.

Mgr. Mária Huťová