Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oslávme život

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila 21. novembra 2019 PK – spoločenské
vedy
pri ZŠ s MŠ Pohorelá školy pestrý kultúrny program pod názvom „Oslávme život“.

Symbolickou kytičkou uvitou z piesní a básní, tancov a dramatických výstupov
popretkávaných hudobnými číslami si spolu so žiakmi chceli uctiť starších ľudí v našom
okolí. Peknými srdiečkami upletených z vlny prispeli aj žiačky z krúžku Ručné práce.
Pre členov Klubu dôchodcov a starších občanov Pohorelej bolo popoludnie strávené na pôde
školy spestrením pokojného toku dní. Účinkujúci i hostia vytvorili neobyčajné spoločenstvo,
ktoré naplnila radosť, harmónia a pohoda. V závere sa pán riaditeľ Mgr. Jozef Šajša
poďakoval za krásny program a všetkým žiakom a učiteľkám za výborne odvedenú prácu pri
organizovaní programu.

Mgr. Mariana Krupová